De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat inzicht gegeven wordt in het huishoudboekje van de gemeente. Wij nodigen u van harte uit om de website verder te bekijken. Op 7 november 2018 wordt de begroting door de gemeenteraad vastgesteld.

  • Hiermee wordt per programma getoond wat de uitgaven en inkomsten zijn ten opzichte van het begrotingstotaal.

  • Het reilen en zeilen van de gemeente is onderverdeeld in programma's. Deze pagina is een totaaloverzicht van de programma's met de mogelijkheid om in te zoomen.

  • Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en passiva, reserves, voorzieningen en de investeringen. Verder wordt inzicht gegeven in de financiële kengetallen.

  • Wat zijn de lokale heffingen, de risico's, verbonden partijen en hoe is de bedrijfsvoering geregeld? Dit en meer wordt in de paragrafen nader toegelicht.