Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

0-19 jaar

6.990

7.020

6.975

20-64 jaar

18.234

18.130

18.251

65 jaar en ouder

7.226

7.350

7.472

Totaal

32.450

32.500

32.698

Bevolking-geslacht

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Vrouwen

16.532

16.558

16.659

Mannen

15.918

15.942

16.039

Totaal

32.450

32.500

32.698

Bevolking-etniciteit

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Zonder een migratie-achtergrond

23.712

23.772

23.917

Met een migratie-achtergrond

8.738

8.728

8.781

Totaal

32.450

32.500

32.698

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Bijstandsgerechtigden

863

848

778*

waarvan IOAW/IOAZ

41

37

42

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

922

940

924

WAZ

11

10

8

Wajong

400

400

392

* begroting Stroomopwaarts 2019

Scholing en vorming-leerlingen

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.766

1.768

1.768

Leerlingen openbaar basisonderwijs

720

722

722

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

141

64

64

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

837

1.009

1.009

Woningvoorraad

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Woningen per 1 januari (CBS)

14.943

15.058

15.088

Nieuwbouw koop/huur

124

102

462

Overig (CBS)

11

8

-

Sloop (CBS)

-20

-80

-99

Totaal

15.058

15.088

15.451

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd)

2.070

2.429

2.525

Klantenpotentieel lokaal

30.890

30.890

30.910

Klantenpotentieel regionaal

12.520

12.510

12.420

Fysieke structuur

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

165

165

165

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.557

15.600

15.600

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.351.000

1.267.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

47

50

50

Aantal duikers

67

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.879

8.900

8.900

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

165

163

163

Aantal bomen

10.900

10.700

10.900

ga terug