Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

De komende jaren staan in het teken van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
Het woningaanbod moet passen bij de mogelijkheden en veranderende woonwensen van onze inwoners. Wij willen daarom scherp in beeld krijgen welke woonbehoeften er zijn voor specifieke doelgroepen zoals senioren, starters en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

€ 4.432

5,0 %

ga terug