Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2019

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2019

Maatstafnr.

Omschrijving

Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.971.528

-0,1569

-466.233

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.878.799

-0,1265

-364.168

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

25.323.088

-0,1000

-2.532.309

1e

OZB waarde niet-woningen

297,15

380,70000

113.126

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

848,67

2.130,68

1.808.237

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.119,00

747,03

835.927

2

Inwoners

32.508,00

159,91

5.198.354

4a

Inwoners: jongeren < 18 jaar

6.188,00

662,05

4.096.765

5

Inwoners: ouderen > 64 jaar

7.374,00

99,92

736.810

5a

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2.107,00

26,42

55.667

7

Lage inkomens

4.400,00

30,51

134.244

7c

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

2.890,70

679,87

1.965.300

12

Minderheden

4.875,00

321,09

1.565.314

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.380,67

85,69

203.999

3b

Huishoudens

14.953,00

90,50

1.353.247

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.015,00

50,39

252.706

8b

Loonkostensubsidie

11,00

1.941,10

21.352

13

Klantenpotentieel lokaal

30.910,00

45,76

1.414.442

14

Klantenpotentieel regionaal

12.420,00

23,48

291.622

15e

Leerlingen VO

883,20

370,50

327.226

15d

Leerlingen (V)SO

122,76

230,78

28.331

38

Bedrijfsvestigingen

2.525,00

75,58

190.840

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422,00

85,74

207.662

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422,00

31,50

76.293

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14,00

3.222,18

45.111

28

Historische waterweg

3.750,00

15,58

58.425

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00

6.133.771,60

3.048

31b

ISV (b) herstructurering

0,00

3.764.536,49

8.472

36

Meerkernigheid

1,00

9.064,58

9.065

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

1,23

14.877,08

18.299

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1,00

60.085,41

60.085

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

646,04

11,72

7.572

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

39.712,44

5,82

231.126

32b

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

29.884,14

58,92

1.760.774

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

3,69

1.524,90

5.627

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

133,92

3.089,24

413.711

21

Oppervlakte bebouwing

110,00

595,42

65.496

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

3,00

1.936,54

5.810

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

108,00

2.302,40

248.659

19

Oppervlakte binnenwater

165,00

38,01

6.272

16

Oppervlakte land

847,00

41,17

34.871

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.050,28

26,89

28.242

24b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

15.093,00

57,54

868.451

25b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.715,32

50,79

950.551

39

Vast bedrag

1,00

249.398,09

249.398

7g

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

981,00

211,30

207.285

15j

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

162,00

-1.404,50

-227.529

15k

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

154,00

-2.205,08

-339.582

7h

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

9.760,00

-107,74

-1.051.542

7i

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

2.238,00

-421,62

-943.586

3h

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

180,00

3.110,78

559.940

3g

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

462,00

1.100,88

508.607

8c

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

329,00

567,63

186.750

8d

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

260,00

1.503,74

390.972

11b

Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.525,00

947,71

1.445.258

11c

Wajong

400,00

834,39

333.756

3i

Medicijngebruik met drempel

5.232,00

359,08

1.878.707

8e

Re-integratie klassiek

2,32

326.766,88

758.916

4b

Inwoners < 65 jaar

25.137,00

3,90

98.034

5b

Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

4.582,00

0,17

779

5c

Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

791,00

0,17

134

3d

Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

1.018,00

15,19

15.463

3e

Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

791,00

60,75

48.053

3f

Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

401,00

106,29

42.622

7d

Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

573,00

118,91

68.135

7e

Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

312,00

475,26

148.281

7f

Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

110,00

830,58

91.364

7j

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

1.291,00

108,46

140.022

7k

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

702,00

433,89

304.591

7l

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

248,00

759,30

188.306

3j

Bedden

27.556,00

0,78

21.494

Uitkeringsfactor

1,572

56d

Suppletieregeling integratie sociaal domein

-29.162

56b

Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-8.467

61

Suppletieregeling OZB

925

71

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

88.492

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

22.862

103

Gezond in de stad (DU)

57.690

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

66.950

208

Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

3.800

223

Armoedebestrijding kinderen (DU)

208.552

262

Schulden en armoede (DU)

42.991

stelposten

621.606

Algemene uitkering 2019 (functie 921)

46.181.053

Maatstafnr.

Omschrijving

Uitkering

260

Participatie (IU)

4.193.505

261

Voogdij/18+ (IU)

1.099.226

Totaal Gemeentefonds 2019

Totaal

51.473.784

ga terug