Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Gezondheid zien wij mede als basis om mee te kunnen doen in de samenleving. Met preventie en vroegsignalering brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Tegelijkertijd speelt het milieu een grote rol in de gezondheid van onze bewoners, denk aan geluidsoverlast, fijnstof en de uitstoot van de industrie om ons heen. Het in kaart brengen van deze risico's is daarom van belang.

Wij richten ons op het terugdringen van factoren die het leven van toekomstige generaties belasten zoals CO2 uitstoot, uitputting en vervuiling van grondstoffen, bodem en water; achteruitgang biodiversiteit en het produceren van afval. De stad moet zijn toegerust op de effecten van het veranderende klimaat. Het onderhouden en verbeteren van de leefbaarheid van de stad, groene, schone en gezonde wijken is waar wij ons op richten.

Wij staan voor grote uitdagingen binnen het programma Volksgezondheid, Milieu & Duurzaamheid zoals de transitie naar duurzame energie, klimaatadaptatie en het verminderen van geluidsoverlast. Om Maassluis duurzamer te maken en beter voor te bereiden op deze uitdagingen is een gerichte aanpak nodig. Daarin investeren wij samen met partners in de stad.

€ 7.585

8,5 %

ga terug