Economie en citymarketing

Economie en citymarketing

Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. We streven naar een goed ondernemers-klimaat in Maassluis en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We willen de stad ook aantrekkelijker maken. Zowel voor nieuwe bedrijven om zich in de stad te vestigen als voor recreanten en toeristen om Maassluis te bezoeken. De toeristische sector is in opkomst en Maassluis heeft veel potentieel voor toeristen. Nu de economie weer aantrekt is het belangrijk om mee te bewegen en kansen te pakken. Zo kunnen we de economie van Maassluis voorzien van nieuwe impulsen.

€ 504

0,6 %

ga terug